Betrek de OR!

Heeft uw organisatie een ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging? Betrek deze dan bij het opstellen van afspraken over ongewenst gedrag. De OR heeft instemming bij het opstellen, aanpassen of intrekken van regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Concreet kunt u in dit kader denken aan:

  • de visie en het beleid over ongewenst gedrag;
  • het plan van aanpak volgend uit de RI&E;
  • de procedure over melding en registratie;
  • afspraken over voorlichting en training voor medewerkers en leidinggevenden;
  • gedragsregels;
  • aanstellen vertrouwenspersoon;
  • procedure aanpak daders.

Terug naar de arbocatalogus Ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: