Definities

De volgende definities komend uit de Arbowet zijn van toepassing.

Agressie (waaronder intimidatie): Situaties waarbij een werknemer lichamelijk of geestelijk wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Voorbeelden van agressief gedrag: bedreigen, schelden, slaan en schoppen.

Pesten: Negatief regelmatig terugkerend gedrag gericht op steeds dezelfde persoon of groep van personen. Waarbij die persoon of groep het gevoel heeft zich niet goed te kunnen verweren. Voorbeelden van pesten: iemand uitsluiten, werken onmogelijk of onaangenaam maken, bespotten, roddelen, geruchten verspreiden, vernederen, kleineren of steeds grapjes over iemand maken.

Discriminatie: iemand onterecht anders benaderen of behandelen. Er zijn 12 gronden van discriminatie: afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of chronische aandoening, politieke gezindheid, arbeidsrelatie (fulltime of parttime), arbeidscontract (vast of tijdelijk), burgerlijke staat, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing.
Voorbeelden van discriminatie: discriminatie uit zich vaak in pesten, uitsluiten, intimideren of ongelijke behandeling.

Seksuele intimidatie: seksuele aandacht die als ongewenst wordt ervaren. Hierbij gaat het om elke vorm van seksuele toenadering in woord, gebaar of geschreven tekst. Het slachtoffer bepaalt of een grens is overschreden. Ofwel is er sprake van seksuele intimidatie of niet. Voorbeelden van seksuele intimidatie: suggestieve opmerkingen, seksueel getinte opmerkingen, ongevraagd sturen foto’s of teksten, seksuele gebaren, ongewenste aanrakingen, aanranding en verkrachting.

Ongewenst gedrag kan een groot stress-effect hebben voor het slachtoffer en tast de waardigheid aan. Slachtoffers kunnen in een sociaal isolement komen, hun zelfvertrouwen verliezen, zich voortdurend gespannen voelen, zich minder tevreden en betrokken voelen en ziek worden.
In deze arbocatalogus vindt u meer informatie over ongewenst gedrag en vooral wat u eraan moet en kan doen in uw bedrijf.

Terug naar de arbocatalogus Ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: