Hoe vaak komt ongewenst gedrag voor?

De contractcatering valt in de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) onder de bedrijfstak horeca, catering, sport en recreatie. Uit de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden van 2018 komt naar voren hoe vaak medewerkers in die sector aangeven afgelopen jaar ten minste een keer last te hebben gehad van ongewenst gedrag. In de derde kolom staan de gemiddelden van heel werkend Nederland.

Vorm van ongewenst gedragHoreca/Catering/Sport & RecreatieNederland
Extern ongewenst gedrag26,5%23,0%
Intern ongewenst gedrag15,9%15,6%
Ongewenste seksuele aandacht van klanten10,3%5,3%
Ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden4,4%2,2%
Intimidatie door klanten20,6%18,7%
Intimidatie door leidinggevenden of collega’s8,8%10,7%
Lichamelijk geweld door klanten3,0%5,9%
Lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s1,3%0,6%
Pesten door klanten7,7%5,8%
Pesten door leidinggevenden of collega’s7,5%8,0%
Discriminatie 12 maanden voorafgaand aan onderzoek7,3%5,6%

Terug naar de arbocatalogus Ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: