Verbranden

Beoogd effect

Vermijden dan wel verminderen van het risico.

Maatregelen op organisatieniveau

Bouwkundige aanpassingen

Maatregel 3.1.: Zet de hittebron op de juiste plaats (indien mogelijk)

De juiste hoogte voor een hittebron is 85-100 cm. Zorg er tevens voor dat men niet tegen een hittebron kan stoten.

Inkooptechnische aanpassingen

Maatregel 3.2.: Maak contract met leverancier over de afvoer vetten

Zorg voor een contract met een leverancier voor de juiste afvoer van vetten.

Maatregel 3.3.: Zorg voor juist onderhoud van machines

Zorg dat de machines jaarlijks worden onderhouden.

Logistiek

Maatregel 3.4.: Vervoer hete vloeistoffen op een juiste manier

Maak bij het vervoer van hete vloeistoffen gebruik van stabiel en rollend materiaal. Zorg ervoor dat het voorwerp waarin de vloeistof wordt vervoerd wordt vastgezet.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Maatregel 3.5.: Gebruik ovenhandschoenen

Voorkom aanraking met arbeidsmiddelen met zeer hoge en lage temperaturen. Maak gebruik van lange ovenwanten om ook de onderarmen te beschermen tegen verbranden.

Maatregelen op techniekniveau (hulpmiddelen)

Maatregel 3.6.: Gebruik serveertangen

Het aanraken van warme/ hete voedingsmiddelen kan tot verbrandingen lijden. Gebruik serveertangen om de warme / hete voedingsmiddelen te pakken.

Maatregel 3.7.: Plaats nokken en spanband op de serveerwagen

Plaats nokken en een spanband op de serveerwagen zodat hete vloeistoffen niet kunnen omvallen tijdens het rijden.

Maatregelen voor de medewerker

Maatregel 3.8.: Bewustwording van gevaar

Wees bewust van de hitte.

 1. Brandt er nog een controlelampje?
 2. Brandt er nog een lampje als een apparaat in werking is?

Zo nee, onderneem actie.

 1. Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften voordat je met de apparatuur gaat werken.
 2. Wees bewust van het klots- en botsgevaar bij het vervoer van hete vloeistoffen en zorg voor een rustige gelijkmatige snelheid.

Maatregel 3.9.: Ververs frituurvet op de juiste wijze

De juiste wijze van frituurvet verversen:

 1. Ververs frituurvet regelmatig.
 2. Schakel de apparatuur uit en laat het vet afkoelen tot minimaal 45º C voordat u het aftapt.
 3. Vang het vet op in een geschikte schone en droge RVS-emmer met draaghendel.
 4. Voer het gebruikte vet direct af naar de vetton.
 5. Maak de vloer direct schoon.

Maatregel 3.10.: Maak frituur op de juiste wijze schoon

De juiste wijze van het verschonen van frituurvet:

 1. Schakel de apparatuur uit en laat het vet afkoelen tot onder de 45° C (gebruik thermometer) voordat je (rondom) de apparatuur schoonmaakt (uitschieten in heet vet).
 2. Raadpleeg werkinstructies van de schoonmaakmiddelenleverancier voor gebruik schoonmaakmiddelen.
 3. Gebruik bij pure schoonmaakmiddelen hand- en oogbescherming.
 4. Voorkom inademing van dampen van schoonmaakmiddelen.
 5. Na de schoonmaak de apparatuur geheel droogmaken.
 6. Voordat nieuw vet wordt toegevoegd controleer of de ‘tapkraan’ dicht staat.

Maatregel 3.11.: Vervoer warme vloeistoffen op de juiste wijze

De juiste wijze van vervoeren van vloeistoffen:

 1. Doe warme vloeistoffen in een afgesloten pan/bak.
 2. Niet te vaak verplaatsen.
 3. Loop rustig met een gepaste gelijkmatige snelheid bij verplaatsen.

Maatregel 3.12.: Ontlucht de steamer voor hem te openen

Laat de steamer eerst ontluchten voor u de deur opent.

Maatregel 3.13.: Gebruik signing en tijd bij grillplaten/bakplaten

Weet wanneer de grill/bakplaat aanstaat door middel van signing en tijd.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: