Wat zegt de Arbowet?

De Arbowet artikel 3.2 zegt dat iedere werkgever beleid moet hebben om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en waar dat niet mogelijk is te beperken en te zorgen voor voorlichting en onderricht.

PSA is het verzamelbegrip voor de factoren die tot stress kunnen leiden. Dat wil zeggen het verzamelbegrip voor ongezonde werkdruk en ongewenst gedrag (pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie). Deze catalogus gaat alleen over ongewenst gedrag.

In het arbobesluit artikel 2.15 staat dat als medewerkers worden of kunnen worden blootgesteld aan ongewenst gedrag, de risico’s worden beoordeeld in de risico inventarisatie en evaluatie. Er worden in het plan van aanpak maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om die risico’s te voorkomen en indien dat niet mogelijk is te verminderen.

Tevens staat in artikel 2.15 van het arbobesluit dat aan medewerkers die een risico lopen op ongewenst gedrag voorlichting en onderricht wordt gegeven over de risico’s en de maatregelen die zijn genomen om die risico’s te voorkomen en als dat niet mogelijk is te verminderen.

Terug naar de arbocatalogus Ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: