Over Stichtingen Contractcatering

Stichtingen Contractcatering zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden en opleidings- en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers in de Contractcatering.

Dit doen wij onder andere door middel van de cao, het uitgeven van een branche erkend diploma voor de opleidingen cateringmedewerker, cateringbeheerder en praktijkopleider én met diverse HR-tools, zoals de arbocatalogus en de branche RI&E. Daarnaast geven wij aan zowel werknemers als werkgevers ontwikkel- en cao-advies.

Werkgevers (Veneca en VOCC) en werknemers (FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie) maken samen deel uit van de besturen van de stichtingen. Ze zijn verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van de afspraken die zijn vastgelegd in de cao voor de Contractcateringbranche. Beide partijen hebben een even grote stem in de besluitvorming.

Stichtingen Contractcatering bestaat uit

Vakraad voor de Contractcateringbranche (VCC)

De Vakraad voert de afspraken die in de cao zijn gemaakt uit. Het bestuur ziet toe op een goede uitvoering en geeft informatie en advies over de cao. Ook behandelt de Vakraad klachten over overtredingen van de cao.

Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA)

Voor een goede uitvoering van de cao-afspraken worden kosten gemaakt. Deze worden betaald uit FBA. Werkgevers en werknemers dragen hiervoor een premie af. De hoogte van de actuele premie kun je hier bekijken.

Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Contractcateringbranche (FBS)

Als een werkgever lid is van de werkgeversvereniging Veneca of VOCC, dan wordt er door de werkgever en haar werknemers ook premie afgedragen aan FBS. De hoogte van de actuele premie kun je hier bekijken. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten die niet voor algemeen verbindend verklaring in aanmerking komen.

Opleidingen Contractcatering (OCC)

OCC heeft als doel de werknemers in de branche op te leiden tot vakvaardige krachten. Hiervoor zijn de branche-opleidingen Cateringmedewerker, Cateringbeheerder en Praktijkopleider ontwikkeld.
Deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een examen. Bij slagen ontvangt de deelnemer een branche erkend diploma. Daarnaast is OCC betrokken bij de ontwikkeling van het mbo-onderwijs.

Het secretariaat

De besturen worden bij hun activiteiten ondersteund door een secretariaat. Bij dit secretariaat kun je terecht voor vragen en informatie over de activiteiten van de stichtingen.

Ook interessant: