Cao Contractcatering

Werkgevers en werknemers sluiten samen een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af voor de sector Contractcatering. In deze overeenkomst vind je de arbeidsvoorwaarden en de regelingen die binnen de sector gelden. Daarnaast is er een fondsen-cao, waarin de afspraken over de premieafdracht zijn neergelegd.

De actuele cao-teksten kun je vinden onder de downloads.

Onder de downloads vind je verschillende documenten die te maken hebben met de nieuwe Cao per 1 april 2024 en de Fondsen-cao per 1 januari 2023. Heb je vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen verbindend verklaring

Op 16 juni is het besluit tot algemeen verbindend verklaring van de fondsen-cao gepubliceerd in de Staatscourant nummer 13813.

Op 28 juni is het besluit tot algemeen verbindend verklaring van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche gepubliceerd in de Staatscourant nummer 14209.

De cao is bedoeld voor werknemers en werkgevers in de contractcateringbranche. In het handboek Referentiefuncties zijn de functies beschreven die onder de cao vallen. Dit handboek maakt deel uit van de cao.

De actuele loontabellen vind je hier.

Toelichtingen op bepaalde artikelen zijn hier terug te vinden.

PAWW

De Contractcateringbranche is per 1 april 2019 aangesloten bij de zogenaamde PAWW verzamel-cao.
Werknemers die contractcateringactiviteiten uitvoeren en die werkloos of arbeidsongeschikt raken, kunnen na afloop van de WW- of loongerelateerde WGA-uitkering recht hebben op een verlenging van die uitkering.

Onder de downloads links op deze pagina vind je de verzamel-cao. Op de website van de stichting PAWW vind je meer informatie.

Ook interessant: