Cao Contractcatering

Werkgevers en werknemers sluiten samen een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af voor de sector Contractcatering. In deze overeenkomst vind je de arbeidsvoorwaarden en de regelingen die binnen de sector gelden.

Cao-partijen hebben een nieuwe cao afgesloten, het onderhandelingsresultaat kun je vinden onder de downloads. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in een nieuwe cao-tekst, deze kan u terug vinden onder de downloads.

Onder de downloads vind je verschillende documenten die te maken hebben met de nieuwe Cao per 1 april 2022. Heb je vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op.

De cao is bedoeld voor werknemers en werkgevers in de contractcateringbranche. In het handboek Referentiefuncties zijn de functies beschreven die onder de cao vallen. Dit handboek maakt deel uit van de cao.

De actuele loontabellen vind je in de downloads.

Toelichtingen op bepaalde artikelen zijn terug te vinden in de Vakraadgevingen (tot 2012) en in de Nieuwsbrieven (vanaf 2013).

Ook interessant: