Cao Contractcatering

Werkgevers en werknemers sluiten samen een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af voor de sector Contractcatering. In deze overeenkomst vind je de arbeidsvoorwaarden en de regelingen die binnen de sector gelden.

De huidige cao is geldig van 1 april 2021 tot 1 april 2022. 

De cao is bedoeld voor werknemers en werkgevers in de contractcateringbranche. In het handboek Referentiefuncties zijn de functies beschreven die onder de cao vallen. Dit handboek maakt deel uit van de cao.

Bekijk hier de actuele loontabellen.

Toelichtingen op bepaalde artikelen zijn terug te vinden in de Vakraadgevingen (tot 2012) en in de Nieuwsbrieven (vanaf 2013).

Download hier de gehele cao.

Ook interessant: