Generatiepactregeling


In de cao voor de Contractcatering is afgesproken dat de werknemer die valt onder Deel B van de cao onder voorwaarden gebruik kan maken van de Generatiepactregeling. Daarmee kan de werknemer gedurende maximaal 5 jaar 80% van zijn oorspronkelijke arbeidsduur gaan werken, tegen 92,5% van het loon. De pensioenopbouw wordt berekend over 92,5% loon. De percentages voor de werknemers in de inflightsector zijn 80%-95%-indicatief 95%. In ‘indicatie pensioendeel generatiepact salaris 2023’ staat een overzicht met lonen en de bijbehorende pensioenpercentages.

Om gebruik te kunnen maken van de Generatiepactregeling moet de werknemer direct voorafgaand aan de ingangsdatum van deelname aan de regeling minimaal 10 jaar zonder onderbrekingen werkzaam zijn geweest bij een werkgever in de zin van de cao voor de contractcatering. En hij mag niet meer dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd zitten.

Werkgevers kunnen een bijdrage ontvangen uit SUCON II voor de werknemers die gebruik maken van de Generatiepactregeling. Deze bijdrage is per deelnemer € 46,- per maand en maximaal € 550,- per jaar. Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage kan de werkgever twee keer per jaar een factuur indienen bij het secretariaat van SUCON II. Bij de factuur voeg je het per werknemer volledig ingevulde declaratieformulier bij. Let op! Het declaratieformulier kan wijzigen. Download het formulier op het moment (juli en januari) dat u de declaratie gaat indienen.

Wanneer er eerder dan 1 april 2024 geen budget meer vanuit SUCON II beschikbaar is, zal de bijdrage van SUCON II aan de regeling eerder eindigen. In dat geval zullen voor 1 april 2024 geen aanvragen van werkgevers voor financiële bijdragen door SUCON II in behandeling worden genomen.

De reglementen van de Generatiepactregeling staan onder de downloads: voor werknemers deel B en voor werknemers Inflight. Hierin is ook te lezen welke gegevens de werkgever moet aanleveren om de bijdrage vanuit SUCON II te kunnen ontvangen.
 

Ook interessant: