Loontabellen

Onder de downloads zijn de verschillende actuele loontabellen te vinden.

Toelichting bij de aangepaste tabellen per 1 januari 2024
Per 1 januari 2024 geldt er een wettelijk minimumuurloon van € 13,27 bruto.
Vanaf 1 januari is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Door de wet worden er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven. Het is nog wel mogelijk om een vast bedrag per maand af te spreken.

Voor het berekenen van het salaris is het aantal werkbare dagen in een jaar van belang.
In 2024 zijn er 262 werkbare dagen als er op maandag tot en met vrijdag wordt gewerkt. Werkt de werknemer (ook) op andere dagen? Dan kan het aantal werkbare dagen 260 of 261 dagen zijn.

Vanuit het Ministerie SZW is een rekenmethodiek voorgeschreven. Deze is als volgt:
Aantal werkbare dagen per jaar * (uren per week / dagen per week) * 13,27 euro / 12 maanden. En het eindresultaat afgerond op twee decimalen naar boven.
Oftewel in 2024: 262 * ( 40 / 5 ) 13,27 /12 = 2317,83 euro per maand bij een 40-urige werkweek.

LET OP
Vanuit de overheid wordt de volgende rekenwijze aangegeven:

 1. Kijk naar het precieze rooster
 2. Stel vast op welke werkdagen wordt gewerkt met hoeveel uur per dag en tel vervolgens het totaal aantal uren van dit rooster over het gehele jaar
 3. Deze uren per jaar deel je door 12 om je maandsalaris te bepalen.
  Deze rekenwijze kan alleen als op voorhand bekend is hoe het rooster er het hele jaar uitziet.
  Het kan ook betekenen dat iemand die in 2024 op maandag en dinsdag werkt een hoger loon krijgt dan een werknemer die op vrijdag en zaterdag werkt.
  Voorkomen moet worden dat een medewerker te weinig loon krijgt uitbetaald.
  Als het rooster niet op voorhand bekend is, of het rooster wijzigt gedurende het jaar dan moet aan het einde van het jaar gecontroleerd worden of de medewerker minstens het minimumloon per gewerkt uur heeft ontvangen. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan dient er een nabetaling plaats te vinden.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe alle salarisadministrateurs e.e.a. in de administratie gaan opnemen.
Cao partijen adviseren werkgevers dan ook dit met hun salarisadministrateurs af te stemmen.

Besluit cao-partijen
Alles overwegende hebben cao-partijen er vooralsnog voor gekozen om in deel A een maandbedrag van € 2317,83 in de salaristabellen op te nemen.
Dit bedrag is gebaseerd op 40 uur per week en 262 werkbare dagen in 2024.

Salaristabel Horeca/bijzondere vorm Onderwijscatering is vastgesteld op € 2201,94.
Dit bedrag is gebaseerd op 38 uur per week en 262 werkbare dagen in 2024.

Voor deel B van de cao is er sprake van een jaaruren systematiek waarbij er gemiddeld 38 uur per week wordt gewerkt. Bij toepassing van een jaaruren-norm geldt dat de jaaruren-norm vermenigvuldigd kan worden met het uurloon.
Dat betekent 1976 uur * 13,27 = € 2185,13 per maand.

Het is echter aan de individuele werkgever om ervoor te zorgen dat de medewerker aan het einde van het jaar ook daadwerkelijk over ieder gewerkt uur minimaal het wettelijk minimumuurloon van € 13,27 betaald heeft gekregen. Dit geldt ook als de medewerker gedurende het jaar uit dienst gaat.

Ook interessant: