Disclaimer

Dit is de officiële website van Stichtingen ContractCatering.

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en voorzien van informatie. Desondanks kan SCC op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.

Aan de inhoud van deze SCC-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. SCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de SCC-website.

Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SCC behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Websites van derden

Het feit dat websites van derden via links op de SCC-website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door SCC. SCC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Mocht u in deze website onjuistheden aantreffen, dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de SCC-website komen toe aan SCC.

Delen van informatie

Voor persoonlijke doeleinden mag de informatie op deze website vrij gebruikt worden. Voor andere doeleinden wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met ons secretariaat om toestemming te vragen.

Ook interessant: