Arbo

Wat is Arbo?

Arbo staat voor werken in een veilige, gezonde, ergonomische en plezierige omgeving. Hierdoor wordt de kans op uitval voorkomen.

Arbobeleid

Het voeren van een arbobeleid is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Arbobeleid is de wijze waarop een organisatie omgaat met de arbeidsomstandigheden. De juiste arbeidsomstandigheden leveren een bijdrage aan de inzetbaarheid van werknemers en voorkomen dat mensen door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden.

Voordelen van een arbobeleid zijn

  • het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • het verhogen van de aantrekkelijkheid van de organisatie en
  • het vergroten van de arbeidstevredenheid van medewerkers.

Het opstellen van een Arbobeleid is maatwerk en kan per bedrijf en, afhankelijk van de situatie, per vestiging of omstandigheid verschillen. Het Arbobeleid dient aangepast te zijn op veranderingen in werkwijzen. Bedenk dus vooraf of veranderingen in werkwijzen gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden.

Ook interessant: