RI&E

Het is voor alle werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebben. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.
De RI&E moet actueel zijn. Voer daarom eens in de 3 tot 5 jaar een RI&E uit én in ieder geval bij veranderingen op de werkplek. Betrek hierbij de preventiemedewerker en jouw arbodienst.

De contractcateringbranche heeft geen goedgekeurde branche RI&E meer. Je kunt in de plaats daarvan een andere goedgekeurde branche RI&E gebruiken en uitvoeren. Heb je namelijk minder dan 25 werknemers in dienst? Dan hoeft, bij gebruik van een door het Steunpunt RI&E goedgekeurd branche-instrument, de RI&E niet getoetst hoeft te worden door de arbodienst of Arbo- deskundige.

Wanneer je gebruik maakt van de digitale RI&E en je wilt op de hoogte gehouden worden door het Steunpunt RI&E, meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Het Steunpunt RI&E geeft informatie over het gebruik van de branche RI&E.

Er is een kosten-batenoverzicht dat laat zien dat investeringen in een veilige en gezonde werkplek niet alleen een kostenbesparing oplevert door de daling van het ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan de medewerkerstevredenheid, productiviteit en continuïteit van het bedrijf. Over dit onderwerp heeft het Steunpunt RI&E ook een korte film gemaakt.

Wanneer je aan de slag gaat met de RI&E, lees dan de handleiding door en bekijk de introductiefilm.

Ook interessant: