Handboek Referentiefuncties

De functies waarop de cao van toepassing is, zijn opgenomen in het Handboek Referentiefuncties. Het handboek is een hulpmiddel bij het indelen en beschrijven van de voorkomende functies binnen de Contractcatering.

Barista
Deze nieuwe functie komt relatief vaak voor binnen de contractcatering. Daarom hebben cao-partijen besloten om deze toe te voegen aan het referentiebestand. Deze nieuwe referentiefunctieomschrijving kun je hier lezen. Binnen de functie is niveauonderscheid gemaakt, resulterend in een Koffiemedewerker (A) en een Barista (B). Enkel de B-variant is een referentiefunctie.

Niveaumatig komt de koffiemedewerker (A) overeen met de cateringmedewerker B (loongroep 2). De Barista komt in dezelfde functiegroep als de cateringmedewerker C (loongroep 3).

De functie van Barista is gewaardeerd met het functiewaarderingssysteem IFA. Bij een volgende cao zal in het Handboek Referentiefuncties van ORBA op IFA worden overgegaan. Dit heeft geen gevolgen voor de indeling in loongroepen. Hoewel de functie van Barista op dit moment nog niet officieel is opgenomen in het Handboek Referentiefuncties, kan deze al wel worden gebruikt door werkgever en werknemer. Nu de functie is beschreven en gewaardeerd is het duidelijk wat er wat de functie wordt verwacht en welke loongroep daarbij hoort.

Ook interessant: