Premies

Er is een cao voor de Contractcateringbranche. De cao is van toepassing op de werknemers die zich bezighouden met de uitvoering van contractcateringactiviteiten. De werkgever draagt in dat geval premies af. Het stroomschema helpt je bij het bepalen of er sprake is van contractcatering.

In de downloads kun je bekijken wat de hoogte van de premie is die betaald moet worden door de werkgever en welk deel ingehouden wordt op het loon van de werknemer. De premie voor FBA en FBS kan tot 5 jaar met terugwerkende kracht worden geheven.

Wanneer in een jaar de totale loonsom van werknemers die vallen onder de cao voor de Contractcatering wijzigt, vul je het loonsomcorrectieformulier in. Dit hoeft alleen wanneer de totale loonsom met meer dan 5% afwijkt van de loonsom waarop de voorschotnota is gebaseerd, met een minimum van € 5.000. Het correctieformulier vind je onder de downloads.

Ook interessant: