Premies

De cao voor de Contractcateringbranche is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat bedrijven die zich bezig houden met contractcateringactiviteiten deze cao moeten toepassen op de werknemers die deze activiteiten uitvoeren. De werkgever draagt in dat geval premies af. Het stroomschema helpt je bij het bepalen of er sprake is van contractcatering.

In de downloads kun je bekijken wat de hoogte van de premie is die betaald moet worden door de werkgever en welk deel ingehouden wordt op het loon van de werknemer. De premie voor FBA en FBS kan tot 5 jaar met terugwerkende kracht worden geheven.

Ook interessant: