Over Stichting Opleidingen Contractcatering

Ons doel

Stichting Opleidingen Contractcatering (OCC) heeft tot doel de werknemers in de contractcateringbranche op te leiden tot vakvaardige krachten. Om dit te kunnen doen ontwikkelen wij opleidingen en lesmateriaal en verzorgen we de afname van de examens.

Wie zitten er in het bestuur en de Examencommissie?

Werkgevers (Veneca en VOCC) en werknemers (FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie) maken samen deel uit van het bestuur en de Examencommissie. Het secretariaat voert de werkzaamheden uit en het Examenbureau verzorgt alles rondom de examens.

Onafhankelijk en altijd actueel

Opleiden en examineren zijn van elkaar gescheiden. Op deze manier garanderen wij de onafhankelijkheid van de examens.

Een werkgroep volgt de trends en marktontwikkelingen in de branche en zorgt daarmee voor de actuele inhoud van het opleidingsmateriaal. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de examens. Daarnaast stuurt deze commissie de assessoren, inhoudsdeskundigen en gecommitteerden aan.

Het bestuur is eindverantwoordelijk.

Einde OCC-examens

inds 1993 verzorgt OCC de examinering voor de branche-examens die leiden tot een branche-erkend vakdiploma. Later kwam daar ook de herhalingstraining bij voor de Inflightcatering. In die 30 jaar zijn duizenden werknemers opgeleid tot cateringmedewerker, leidinggevende en praktijkopleider. De onafhankelijkheid van de examens werd geborgd door het toezicht door een externe toezichthouder, de Examenkamer.

OCC bood tevens het opleidingsmateriaal aan. Vanzelfsprekend eerst op papier. Maar nog voor de digitalisering voor iedereen vanzelfsprekend was, stond het lesmateriaal op de vrij toegankelijke website Trefpuntcatering.nl.

We zien echter al een aantal jaren dat het aantal werknemers dat wordt opgeleid voor de branche-examens gestaag afneemt. In opdracht van het bestuur OCC heeft onderzoeksbureau MarktEffect in de zomer van 2023 de behoefte aan brancheopleidingen onderzocht. Onder 30 werkgevers en werknemers is een telefonische enquête afgenomen. Aan de hand van de resultaten zijn 13 diepte-interviews gehouden met zowel oud-deelnemers van (een van de) OCC-opleidingen als met werkgevers. De uitkomst is dat de bekendheid van de OCC-opleidingen bij de bedrijven beperkt is. Er is weliswaar behoefte aan brancheonderwijs, maar uit de respons bleek dat dat de inhoud flink geactualiseerd moet worden en dat dit geen garantie biedt op een toenemend aantal deelnemers.

Samen met het teruglopend aantal examens is het besluit genomen de brancheopleidingen niet langer aan te bieden en de examinering ervan te beëindigen. De onzekerheid of de investering terugverdiend zou worden is te groot; het gaat immers om gelden die door de werkgevers en de werknemers via FBA-premie wordt afgedragen.

Ondanks dat de OCC branche-examens niet meer worden voortgezet, willen werkgevers benadrukken dat zij het opleiden van de cateringmedewerkers zeer van belang achten. Er wordt met sentiment afscheid genomen van de brancheopleidingen van OCC omdat deze vele jaren op waardevolle wijze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de sector. In de branche vinden veel vernieuwingen plaats en de werkgevers kunnen het opleiden van de werknemers nu zelf en zullen de alternatieve opleidingen zeker blijven benoemen en stimuleren.

Gevolgen van het besluit

Het besluit heeft als gevolg dat er vanaf heden geen nieuwe examenkandidaten meer kunnen worden aangemeld. Cursisten die al met een OCC-opleiding (OCC-B, OCC-C of OCC-Po) zijn begonnen kunnen deze gewoon afronden. Vanaf het moment dat de cursist voor de eerste keer heeft ingelogd op de examenomgeving, heeft hij/zij 12 maanden de tijd om de opleiding te doorlopen, de opdrachten uit te voeren en examen te doen, inclusief 1 herkansing.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Ook interessant: