Seinlijn

Valt een bedrijf onder de cao voor de Contractcateringbranche, maar past hij de cao niet toe of komt hij de gemaakte cao-afspraken niet na, dan kun je daar een melding van maken bij de Seinlijn.

Om het bedrijf op naleving te controleren, moet de melding zo volledig mogelijk zijn.

Na een melding neemt de Vakraad contact op met het bedrijf. Afhankelijk van de uitkomst wordt er een juridische procedure opgestart. Het bedrijf moet dan aantonen dat hij de cao wel toepast of dat de werkzaamheden niet vallen onder de werkingssfeer van de cao voor de Contractcateringbranche.

Het secretariaat gaat vertrouwelijk om met de meldingen. De naam van de melder wordt niet bekend gemaakt. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

Wil je een melding maken, neem dan contact op met het secretariaat via telefoonnummer 013-5944211 of door het sturen van een e-mail naar seinlijn@stichtingencontractcatering.nl.

Ook interessant: