Fysieke belasting

Veneca, FNV Horecabond, CNV Bedrijvenbond en De Unie streven naar een gezonde en veilige werkomgeving voor werkgevers en werknemers in de contractcateringbranche.

Belangrijke oorzaken van verzuim zijn klachten aan het bewegingsapparaat door tillen én duwen en trekken. Daarnaast komen er verbrand- snij- en glij-incidenten voor.

Partijen hebben gezamenlijk de Arbocatalogus Fysieke belasting opgesteld, met daarin een aantal praktische maatregelen, gericht op het voorkomen en/of verminderen van verzuim en verwondingen. Via de Arbocatalogus Fysieke belasting kunnen bedrijven in de contractcatering voldoen aan een aantal doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving.

Ook interessant: