Bijdrage PAWW-regeling 2022 verlaagt naar 0,2%

Volgend jaar dragen deelnemers aan de PAWW-regeling 0,2% bij aan de regeling. Dit is 0,2% minder dan dit jaar. Een neerwaartse aanpassing die vooral in het belang is van de deelnemers.

De gezonde financiële positie van het fonds en aanhoudende lage werkloosheid spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van die bijdrage. Vooral de ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen zijn van invloed op de deelnemersbijdrage voor het jaar 2022. Hoe lager het aantal verwachte uitkeringen en risico’s en hoe hoger het vermogen, hoe lager de benodigde bijdrage van de deelnemers. De huidige ontwikkelingen leiden tot de lagere deelnemersbijdrage in 2022. 

Werkgevers informeren hun werknemers over de aangepaste premie. De salarissoftwarebedrijven verwerken de premie in hun systemen. Als deze goed zijn ingericht, kunnen zij de aangifte over januari 2022 baseren op het nieuwe bijdragepercentage van 0,2%.

Ook interessant:
Delen via: