Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen risico’s optreden voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers. Om risico’s te beheersen en de kans op letsel of gezondheidsschade te beperken, kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden ingezet. Echter, gebruik van PBM kan zelf ook risico’s veroorzaken door het inzetten van verkeerde PBM’s of door verkeerd gebruik van PBM’s.

Specificaties

 • PBM’s moeten alleen worden ingezet als de risico’s niet met andere oplossingen (zoals bronbestrijding) te beheersen zijn.
 • De gebruiker moet er zeker van zijn dat het PBM voor het doel geschikt, van kwaliteit en betrouwbaar is.
 • Een PBM moet voorzien zijn van een CE-markering en een gebruiksaanwijzing.
 • De werkgever is verplicht een beoordeling van het PBM op te stellen.
 • De werkgever mag – of in sommige gevallen – moet het gebruik van PBM’s voorschrijven wanneer de resultaten van een inventarisatie hiertoe aanleiding geven.

Voordelen oplossing

 • Verminderen kans op letsel
 • Veiligere werksituaties
 • Verminderen kans op uitval medewerkers

Randvoorwaarden bij aanschaf / introductie

 • De medewerkers zijn verplicht om het aan hen ter beschikking gestelde PBM ook te gebruiken.
 • De werkgever moet voorlichting geven over de risico’s die de medewerkers lopen wanneer zij het PBM niet gebruiken en over de manier waarop het PBM gebruikt moet worden.
 • De medewerker dient op de hoogte te zijn van de vervangingscriteria van het PBM.

 

Ook interessant:
Delen via: