Beeldschermwerk, ergonomische aanbevelingen

Het gaat hier om enkele aanbevelingen op het gebied van wetgeving, eisen aan de stoel en de instelling van de werkplek (o.a. de stoel, de werktafel, het beeldscherm en de hulpmiddelen). De aanbevelingen kunnen in de vorm van een brochure worden uitgedeeld. In de brochure worden adviezen opgenomen die voldoen aan wettelijke en ergonomische eisen.

Specificaties

De wetgeving
Zorg per medewerker dat hij na ten hoogste twee uur beeldschermwerk afwisseling zoekt door andersoortige arbeid of door een pauze. De lengte van de pauze dient tenminste 10 minuten te zijn. Indien de functie uit alleen beeldschermwerk bestaat, beperk de tijdsduur tot 5 à 6 uur per dag.

Voor specificaties over een optimale instelling van de beeldschermwerkplek kijk bijvoorbeeld op https://ergonomiespecialist.nl/kenniscentrum/instructie-instellen-werkplek/.

Voordeel oplossing
Net als bij andere werkzaamheden is ook bij beeldschermwerk een goede werkhouding erg belangrijk. De werkplek moet het mogelijk maken om in die goede werkhouding te kunnen werken. Hierdoor wordt de fysieke belasting verminderd en de kans op lichamelijke klachten zoveel mogelijk voorkomen.

Randvoorwaarden bij aanschaf
Let op: een periodieke voorlichting aan beeldschermmedewerkers is verplicht. De aanbevelingen kunnen deze voorlichting niet vervangen, maar alleen ondersteunen!

Meer informatie
In het boek Beeldschermwerk (AI-02), verkrijgbaar via www.sdu.nl, wordt ingegaan op de wet- en regelgeving voor beeldschermwerk.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant:
Delen via: