Frequent pauzeren, werk- en rusttijden

Ter afwisseling van lichamelijk zwaar of eenzijdig werk en ter preventie van gezondheidsklachten is het van belang om frequent te pauzeren en werk- en rusttijden in acht te nemen. Dit kan worden bereikt door de medewerker vaker in de gelegenheid te stellen om het lichaam te ontspannen:

  • Eens in de twintig minuten het lichaam een aantal seconden te ontspannen door bijvoorbeeld een klein rondje te lopen op de werkplek (micropauzes).
  • Het werk te onderbreken met een extra pauze van 5 minuten na maximaal een uur of met een extra pauze van tien minuten na maximaal twee uur.
  • Overwerk te voorkomen. Dus houden aan een maximale werkdag van 9 uur (zie voor afwijkende mogelijkheden de cao), een maximale werkweek van 45 uur en de gemiddelde werktijd binnen 13 weken van maximaal 40 uur per week.

Voordelen oplossing

  • Vermindering fysieke belasting.
  • Minder kans op fysieke klachten.
  • Door het frequent pauzeren structureel binnen het bedrijf door te voeren bestaat op termijn minder kans op verzuim.

Randvoorwaarden bij introductie

  • Organisatorische maatregelen om tijdens de piekperiode zoals lunchtijd pauzerende medewerkers te vervangen.
  • De medewerkers moeten zich ervan bewust worden dat het beter is om vaker kort te pauzeren dan één keer lang achter elkaar.

 

 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant:
Delen via: