Inrichting magazijn

De orde en netheid in opslagruimtes/magazijnen is een aandachtspunt. Materialen worden tijdelijk op de grond geplaatst of op een plek waar anderen er hinder van kunnen hebben. Ook worden opslagruimtes of magazijnen nogal eens gebruikt om materialen op te slaan die men niet meer gebruikt of nodig heeft. Het gevolg is dat de opslagruimtes onnodig vol raken.
Daarnaast komt het vaak voor dat men moet tillen boven schouderhoogte. Dit is ongezond. Door afspraken te maken over de maximale hoogte voor het opbergen van spullen kunnen problemen zoveel mogelijk voorkomen worden. Het is belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken.

Specificaties

 • Bij de indeling van de opslagruimte/het magazijn is voldoende rekening gehouden met de eigenschappen van de goederen.
 • Stellingen hoger dan twee meter zijn geborgd.
 • De stellingen/schappen zijn berekend op de gewichten van de aanwezige goederen.
 • Plaats goederen die veel gebruikt worden of zwaar zijn tussen heup- en schouderhoogte.
 • Wees alert op het vrijhouden van de gangpaden en het plaatsen van goederen voor nooduitgangen en brandblussers.
 • Deel rekken en stellingen zo in dat er zo min mogelijk boven schouderhoogte (175 cm) getild hoeft te worden.

Voordelen oplossing

 • Vermindering ongeval risico
 • Verhogen effectiviteit
 • Vermindering belasting van armen, schouders, nek en rug

Randvoorwaarden

 • Betrek medewerkers bij de (her)inrichting van het magazijn.
 • Maak één medewerker verantwoordelijk voor de orde en netheid in het magazijn.
 • Maak goede afspraken over het op orde houden van het magazijn en over het melden van beschadigingen.
 • De stellingen worden minimaal jaarlijks gecontroleerd op beschadigingen, stabiliteit en draagvermogen.
 • De goederen zijn zo gestapeld dat omvallen of inzakken wordt voorkomen.
 • Omdat er minder hoog gestapeld kan worden, is er eventueel meer oppervlak voor opslag nodig.

 

 

 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant:
Delen via: