Invoeren functioneringsgesprekken

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen een medewerker en diens leidinggevende. Door een functioneringsgesprek in te voeren kan het functioneren van de werknemer, de werkbeleving, de behoeften, toekomstplannen en de onderlinge samenwerking besproken worden.

Specificaties

  • Uitgangspunt van functioneringsgesprek is open communicatie met input van beide gesprekspartners.
  • Tijdens het gesprek komen alle onderwerpen aan bod die direct of indirect invloed hebben op het persoonlijk functioneren van de werknemer.
  • Individueel ervaren knelpunten in arbeidsbelasting en veiligheid maken deel uit van het functioneringsgesprek.

Voordelen oplossing

  • Door periodiek overleg op individueel niveau met medewerkers over onder andere de fysieke belasting, wordt inzicht verkregen in de knelpunten die werknemers hierin ervaren. Op basis van deze informatie kan het beleid worden aangepast.
  • Functioneringsgesprekken kunnen ook worden aangewend voor het inventariseren van knelpunten op andere arbothema’s, zoals werkdruk en veiligheid.
  • Verbeteren van communicatie tussen leidinggevende en medewerker.

Randvoorwaarden

  • Functioneringsgesprekken dienen periodiek (éénmaal per jaar) te worden afgenomen.
  • Afspraken uit het functioneringsgesprek dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
  • Leidinggevenden dienen te worden getraind in het afnemen van functioneringsgesprekken.
  • Er dient een gespreksruimte aanwezig te zijn.

Meer informatie

Voor de contractcatering is er een receptenboek ontwikkeld met tips om het ondernemerschap te stimuleren.

Ook interessant:
Delen via: