Ongevallen maatregelen

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden door werknemers. Omtrent deze ongevallen dienen de juiste maatregelen genomen te worden. (Verkeers)ongevallen die plaatsvinden op weg naar en van het werk (woon-werkverkeer) worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.

Specificaties

Het gaat hierbij over de volgende zaken:

  • Er zijn afspraken gemaakt over hoe men moet handelen bij een arbeidsongeval. Denk hierbij aan het alarmeren van familieleden, het inschakelen van deskundige hulp en bedrijfshulpverlening. U kunt dergelijke afspraken opnemen in uw calamiteitenplan of in uw huishoudelijk of bedrijfsreglement.
  • Arbeidsongevallen en bijna ongevallen worden gemeld, geregistreerd en nader onderzocht.
  • Ongevallen met ernstige gevolgen worden meteen gemeld bij de Arbeidsinspectie.

Er is sprake van een arbeidsongeval met ernstige gevolgen als het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt of ernstig lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Van ernstig letsel is sprake als een slachtoffer binnen 24 uur moet worden opgenomen in een ziekenhuis of psychiatrische inrichting. Wanneer het slachtoffer direct na poliklinische behandeling weer naar het werk of naar huis kan, is (doorgaans) geen sprake van ernstig letsel.

Meer informatie

Voor meer informatie zie www.inspectieszw.nl

 

 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant:
Delen via: