Opstellen RI&E

Sinds 1 januari 1994 zijn alle werkgevers verplicht een RI&E uit te voeren. Een RI&E is een onderzoek om inzichtelijk te maken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.
Het Plan van Aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E. In het PvA moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. Voor de contractcatering is een branchespecifieke RI&E opgesteld.

Specificaties

 • Een RI&E moet schriftelijk worden vastgesteld.
 • De werkgever rapporteert jaarlijks aan de werknemers.
 • Het PvA is een verplicht onderdeel van de RI&E.
 • Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen.
 • De Inspectie SZW controleert of er een RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is.

Voordelen oplossing

 • Risico’s worden inzichtelijk voor alle werknemers
 • Verminderen kans op ongelukken
 • Verminderen verzuim

Randvoorwaarden bij aanschaf

 • De RI&E moet compleet zijn (voorkom dat bijvoorbeeld werkzaamheden, afdelingen, functies, groepen of individuele werknemers over het hoofd worden gezien).
 • De RI&E moet betrouwbaar zijn (dus de situatie eerlijk weergeven).
 • De RI&E moet actueel zijn (de huidige stand van zaken weerspiegelen) en, zodra de situatie daartoe aanleiding geeft, worden geactualiseerd.
 • De RI&E moet op schrift staan, een afschrift moet aan de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging worden overhandigd.
 • De RI&E moet door elke werknemer kunnen worden ingezien.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het opstellen van een RI&E, www.rie.nl.

 

 

Ook interessant:
Delen via: