Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Bij de PAGO wordt de gezondheid en de belastbaarheid van individuele medewerkers in relatie tot de belasting in de functie in kaart gebracht. Personen met een verhoogd gezondheidsrisico worden opgespoord en er wordt vastgesteld bij welke personen gezondheidsschade bestaat. De werkgever heeft de wettelijke verplichting zijn medewerkers in de gelegenheid te stellen een PAGO te ondergaan.

Specificaties

  • Een PAGO bestaat uit een vragenlijst naar werkomstandigheden en mogelijke klachten en eventueel een lichamelijk onderzoek.
  • De frequentie is afhankelijk van leeftijd, intensiteit van blootstelling, de ernst die men verwacht, beschikbare middelen en wordt in overleg met een Arbodienst vastgelegd.

Voordelen oplossing

  • Het risico dat werknemers lopen g.v. hun werkzaamheden wordt eerder opgespoord dan met een RI&E.
  • Voorkomen en/of beperken gezondheidsrisico’s.

Randvoorwaarden

  • Voer de metingen zorgvuldig uit.
  • Beschrijf de werkbelasting per functie, per taak en liefst ook per werkplek.
  • De PAGO dient afgesloten te worden met een zorgvuldige en heldere rapportage die voor iedereen duidelijk is.

 

 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant:
Delen via: