Preventiemedewerker

Een werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Hij of zij moet dus kennis hebben van de specifieke arborisico’s in het bedrijf. Bij kleinere bedrijven (met minder dan 25 werknemers) mag de preventiemedewerker ook de werkgever zijn.

Specificaties

De preventiemedewerker heeft de volgende wettelijke taken:

  • het (mede) opstellen van een RI&E (inclusief het plan van aanpak).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • het (mede) uitvoeren van de maatregelen.
  • het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts, de arbodeskundige of de arbodienst.

Voor een succesvolle invulling van de functie zijn naast de organisatiekenmerken en de visie van het management op arbeidsomstandigheden ook de ambities, competenties, rolopvatting en de visie van de preventiemedewerker zelf cruciaal.

Randvoorwaarden bij aanstelling

  • ledere onderneming bepaalt zelf over welke deskundigheid een medewerker met preventietaken moet beschikken.
  • Er zijn uitdrukkelijk geen algemene opleidings- of ervaringseisen gesteld aan een preventie medewerker.
  • De deskundigheid die nodig is, moet blijken uit de RI&E van ieder bedrijf.
  • Het is mogelijk de preventietaken over meerdere personen te verdelen.

 

 

Ook interessant:
Delen via: