Richtlijnen werken bij de opdrachtgever

Bij het constateren van risico’s/knelpunten waarbij de opdrachtgever een duidelijke verantwoordelijkheid heeft, is het cruciaal dat deze zaken met de opdrachtgever besproken worden en dat in onderling overleg concrete (verbeter)afspraken gemaakt worden.

De aandachtsgebieden kunnen heel divers zijn, zoals: inrichtingen van werkplekken, vliegtuigen, vloeren, keukeninrichting, werkbladen, bewegwijzeringen en nooduitgangen, klimaathuishouding of afzuiginstallaties, organisatie rondom bedrijfshulpverlening, voorlichting en instructies, suggesties rondom andere werkmethodieken, enzovoort.

Specificaties en randvoorwaarden

  • Wijs niet te snel naar de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers, maar bekijk kritisch de mogelijkheden die men zelf heeft om verbeteringen aan te brengen.
  • Middels goede werk- en voorlichtingsinstructies en het gebruiken van hulpmiddelen kan men ook veel verbeteringen treffen. Hierdoor heeft u ook een betere onderhandelingspositie met uw opdrachtgever.
  • Met behulp van de RI&E kunt u een goed beeld krijgen van de belangrijkste risico’s/aandachtspunten. Bepaal op basis hiervan welke maatregelen u zelf kunt nemen en welke maatregelen wenselijk/noodzakelijk zijn om door uw opdrachtgever op te lossen/te Bespreek deze punten met uw opdrachtgever en leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

 

 

Ook interessant:
Delen via: