Taakinhoud en werkbelasting

Het bereiken van een acceptabele werkbelasting (‘workload’) en werkduur door het inbedden van herstelmomenten. Een bekend aandachtspunt binnen de contractcatering zijn de zogenaamde “pieken”. Piekbelasting is inherent aan de contractcatering en is nauwelijks te voorkomen.

Daarnaast is het belangrijk dat uw functie een evenwichtige mix is van eenvoudige (routinematige) taken en taken die meer concentratie en mentale inspanning vergen (Arbowet artikel 31id 1d). Te veel routinematige taken leidt tot monotoon werk zonder uitdaging en kan tot onderbelasting leiden.

Specificaties

 • Beter plannen.
 • Meer afwisselen, zowel qua houding als qua werkzaamheden.
 • Zorgen voor goed materiaal, waardoor verstoringen zo min mogelijk optreden.
 • Voldoende personeel gedurende de piekuren.
 • Goede communicatie tussen medewerkers en leiding over het werk en de wijze waarop dit moet worden uitgevoerd.
 • Ervaren werkdruk is ook een onderwerp dat periodiek in het werkoverleg besproken kan worden. Zie hiervoor tevens de cao over de meldingsprocedure werkdruk.

Voordelen oplossing

 • Kortere blootstellingduur
 • Meer kans op herstel
 • Meer afwisseling in het werk
 • Minder vermoeidheid
 • Vermindering werkdruk
 • Minder kans op veiligheidsrisico’s

Randvoorwaarden

 • Organisatorische en procedurele inbedding van oplossing.
 • Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het signaleren van knelpunten. Uit onderzoek binnen de contractcatering blijkt dat medewerkers regelmatig gebrek aan collegiale en direct leidinggevende steun ervaren.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant:
Delen via: