Werken in geluid

Blootstelling aan een te hoog geluidniveau kan schadelijk zijn. Bepalend voor de uiteindelijke schadelijkheid is de dagdosis. Als u vijf dagen per week acht uur per dag werkt, is er tot 80 dB(A) geen gevaar voor gehoorschade. Boven de 80 dB(A) neemt het risico dat uw gehoor wordt beschadigd snel toe.

Specificaties

Bepaling geluidsniveau:

  • Schakel een arbodeskundige in om geluidsmetingen uit te voeren. Boven de 80 dB(A) is dit volgens de wet verplicht.
  • Indien er geen geluidsmetingen zijn uitgevoerd, kunt u gebruik maken van de volgende vuistregel. Als u op een normale toon met iemand kunt praten, is het geluid niet schadelijk.
  • Geluid is wel schadelijk als u: hard moet praten om u verstaanbaar te maken (bij normale gespreksafstand), last hebt van oorsuizingen of een fluittoon in uw oren als u van uw werk komt, de eerste uren na het werk moeite hebt om een gesprek of televisieprogramma te volgen.

Verminderen geluidsniveau:

  • Bronaanpak.
  • Afbakening van de plek waar het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A).
  • Op werkplekken waar het geluidsniveau de 80 dB(A) overschrijdt, moet gehoorbescherming ter beschikking gesteld worden.
  • Draagplicht gehoorbescherming bij geluidsniveaus > 85 dB(A).
  • Bij blootstelling boven de 80 dB(A), geldt de wettelijke verplichting om medewerkers de mogelijkheid te geven hun gehoor te laten onderzoeken.

Voordeel oplossing

Vermindering gehoorschade.

Randvoorwaarden

  • Medewerkers dienen voorgelicht te worden over de risico’s en de maatregelen die genomen worden tegen lawaai.
  • Toezicht: leidinggevenden moeten erop toezien dat gehoorbescherming wordt gedragen.

 

 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant:
Delen via: