Een nieuwe cao: van catering naar hospitality: Samen verder!

Werkgevers, verenigd in Veneca en VOCC, en de vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. U kunt die hier lezen. Deze overeenstemming is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de achterban.

Ook interessant:
Delen via: