Visie

Ongewenst gedrag kunt u in grote mate voorkomen als u een duidelijke visie heeft op en communiceert over ongewenst gedrag en aangeeft wat u doet na een situatie met ongewenst gedrag. Laat uw medewerkers en klanten duidelijk weten dat uw organisatie ongewenst gedrag in welke vorm dan ook niet accepteert en wat de sancties zijn voor medewerkers en voor derden als deze dit gedrag wel vertonen. Medewerkers zullen hierdoor eerder procedures volgen, elkaar sneller aanspreken en incidenten melden.

Deze visie kan opgenomen worden in het huishoudelijk regelement voor medewerkers of huisregels voor derden. Door dit hier op te nemen kan er ook op ongewenst gedrag gesanctioneerd worden.

In bijlage 4 van de cao staat dat de werkgever aan alle werknemers te kennen geeft dat seksuele intimidatie en ongewenst gedrag niet getolereerd worden en tot sancties kunnen leiden voor de persoon die zich hieraan schuldig maakt.

Voorbeelden: ter inspiratie zijn in de bijlage twee voorbeelden van een visie op ongewenst gedrag opgenomen.

Terug naar Aanpak ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorie├źn:

Ook interessant: