Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid is een breed onderwerp. Hier vallen onderwerpen onder als struikelen vallen, verbranden, werken met arbeidsmiddelen, werken op hoogte en nog veel meer. Als de arbeidsveiligheid niet goed geregeld is, kunnen er ongevallen plaatsvinden die mogelijk leiden tot verzuim, letsel of zelfs overlijden. In 2018 had 5,3% van de koks een ongeval dat leidde tot verzuim (het één na hoogste percentage van alle beroepsgroepen).

Dit onderdeel van de arbocatalogus voor de Contractcatering gaat over het voorkómen of verminderen van ongevallen. Met als doel het voorkomen van letsel en overlijden.

In deze arbocatalogus worden de drie onderwerpen van arbeidsveiligheid behandeld, die in de contractcatering het belangrijkst zijn.

• Verbranden aan open vuur, hete vloeistof, damp of oppervlakken (kookplaat of oven).
• Snijden aan messen, snijmachines, glasscherven, blik.
• Uitglijden op een gladde vloer.

Deze gevaren kunnen verwondingen veroorzaken. Oplossingen voor de drie aandachtsgebieden worden in deze arbocatalogus verder uitgewerkt.

De gevolgen van incidenten rondom arbeidsveiligheid
Een arbeidsongeval is een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot letsel. Dit letsel kan variëren van een snee in de vinger tot in een uitzonderlijk geval dodelijke verwondingen. Naast de gevolgen voor het slachtoffer, heeft een ongeval ook gevolgen voor naasten, collega’s, derden die aanwezig waren en voor de werkgever. Dit kan fysiek, psychisch en ook financieel van aard zijn.

Snel optreden bij een incident is van belang. De bedrijfshulpverlening (BHV) moet daarom goed op orde zijn en de kennis en middelen hebben om de effecten van de in deze catalogus genoemde risico’s te behandelen. Voorkomen is vanzelfsprekend beter. Daarom zijn maatregelen opgenomen in deze catalogus om de risico’s op ongevallen te reduceren.

Delen via: