Cultuur

De cultuur van een organisatie speelt bij ongewenst gedrag een belangrijke rol. Door het beïnvloeden van de cultuur kunt u ongewenst gedrag voorkomen en tegengaan.

In een losse en gezellige bedrijfscultuur zijn professionele grenzen minder aanwezig en zal eerder grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. In een cultuur waar men gewend is elkaar aan te spreken is de kans op ongewenst gedrag kleiner en wordt het, als het al voorkomt, sneller aangepakt. En in een cultuur waar leidinggevenden en informele leiders een goed voorbeeldgedrag laten zien omtrent gewenst gedrag is de kans groter dat ongewenst gedrag niet voorkomt. Cultuur veranderen is een langdurig en ingewikkeld proces. De eerste stap is met elkaar constateren welke gebruiken en gewoontes er zijn en welke daarvan niet meer gewenst zijn. De tweede stap is met elkaar afspreken ‘hoe we wel met elkaar om willen gaan’. U kunt hier een eerste stap in maken en tegelijk kunt u op enkele praktische punten op korte termijn wel invloed uitoefenen.

Tips:

  • Als u cultuur aspecten ziet die op een negatieve manier van invloed zijn op ongewenst gedrag in uw organisatie, bespreek dan de mogelijkheden die er zijn om aan de cultuur te werken met de HR of de directie.
  • Maak de leidinggevenden in de voorlichting duidelijk dat zij een belangrijke rol hebben in de cultuur van hun team. Allereerst tonen zij voorbeeldgedrag als het gaat over het laten zien van gewenst gedrag. Tevens moeten zij direct maatregelen nemen bij ongewenst gedrag, zodat meteen duidelijk is dat ongewenst gedrag niet geaccepteerd wordt. En ten slotte het neerzetten van een sfeer op de afdeling, waarbij het belangrijk is dat medewerkers hun leidinggevende in openheid aan durven spreken.
  • Geef in voorlichting het belang van een zerotolerance beleid met duidelijke grenzen aan. En benadruk daarbij dat een ongedwongen sfeer gezellig is, maar geen enkele aanleiding mag zijn om ongewenst gedrag te accepteren. Niet van elkaar en niet van gasten.

Terug naar Aanpak ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: