Technische en organisatorische maatregelen

Arbobesluit 2.15 lid 1 (maatregelen (t/o/p)

Neem technische en organisatorische maatregelen die ongewenst gedrag kunnen voorkomen en zorg ervoor dat er snel hulp in de buurt is wanneer het toch gebeurt. U kunt daarbij denken aan:

  • afspraken over alleen werken;
  • ophangen van camera’s of spiegels om zicht te hebben op ruimte waar alleen gewerkt wordt;
  • aanleggen van alarmknop in ruimte waar alleen gewerkt wordt;
  • afschermen toegang door balie, deur of hek;
  • gedragsregels voor medewerkers onderling (intern ongewenst gedrag);
  • huisregels voor derden (extern ongewenst gedrag);
  • procedures bij alarmering.

Oplossingen zijn maatwerk. U voert die uit afhankelijk van uw bedrijf en de situatie op locatie.

Terug naar Aanpak ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: