Aanpak daders

Arbobesluit 2.15 lid 1 (aanpak daders)

Bij ongewenst gedrag door collega’s (intern ongewenst gedrag)

Als het duidelijk is wie de dader is van ongewenst gedrag, is het belangrijk dat de dader aangesproken wordt en afspraken met de dader gemaakt worden. Aanspreken en afspraken maken hoort bij de rol van de leidinggevende eventueel in overleg met HR. Daarnaast kunnen sancties een onderdeel van de afspraken zijn. Leg in overleg met de directie vast wie de sancties oplegt. En of het nodig is dat de medewerker aangifte doet.

Voorbeelden van aanspreken en afspreken zijn opgenomen in de bijlage.

Bij ongewenst gedrag door derden (extern ongewenst gedrag) Wanneer het ongewenst gedrag door derden plaatsvindt, zijn er geen sancties mogelijk zoals bij het eigen personeel. Er zijn wel andere manieren mogelijk. Is de externe een medewerker van het bedrijf waar de cateraar ingehuurd is, dan kan er overleg plaatsvinden met HR van de opdrachtgever. Is de externe een klant of gast, dan kan bij bepaalde vormen van ongewenst gedrag aangifte worden gedaan bij de politie. Ook is het mogelijk de dader de toegang te ontzeggen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen dat doen via een systeem van gele en rode kaarten.

Terug naar Aanpak ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: