Evalueren en aanpassen beleid

Arbowet artikel 3.4 (evaluatie beleid)

Evalueer het beleid en maatregelen minimaal ééns per jaar. Zo beoordeelt u of het beleid rondom ongewenst gedrag nog past bij de situatie in uw bedrijf, en of uw maatregelen effect hebben. Zo nodig kunt u maatregelen aanpassen, nieuwe maatregelen invoeren of opnieuw onderzoek doen.

Evalueren kan op de volgende manieren:

  • U bespreekt het beleid en de effectiviteit van de maatregelen met OR, preventiemedewerker, HR, vertrouwenspersoon en/of andere inhoudelijke deskundigen.
  • In die bespreking stelt u zichzelf de vraag: wat wilde u bereiken met uw beleid? Heeft u dat bereikt en op welke punten is verbetering nodig? Neem in de evaluatie ook de meldingen over ongewenst gedrag, de uitvoering van de voorlichting aan medewerkers en leidinggevenden en het plan van aanpak van de RI&E mee.
  • U bespreekt de effectiviteit van de maatregelen binnen de locaties en laat uw medewerkers actief meedenken over verbeteringen van het beleid.
  • U stelt in het eerstvolgende medewerkersonderzoek vragen over het beleid.

Als u evalueert, leg dan ook vast wat u geëvalueerd heeft en of u aanpassingen gaat doen.

Terug naar Aanpak ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant: