Procedure melden en registreren

Arbobesluit 2.15 lid 1 (melden en registreren)

Stel een procedure op voor de registratie van meldingen over ongewenst gedrag. Zo krijgt u inzicht in het aantal en de soorten incidenten in uw organisatie.

Zorg daarbij dat de procedure:

  • bekend is onder alle medewerkers;
  • gebruikt kan worden door medewerkers bij alle incidenten over ongewenst gedrag.

Vraag de vertrouwenspersoon of deze bij gesprekken met medewerkers het melden van ongewenst gedrag stimuleert. Ter inspiratie een voorbeeld van een registratieformulier.

Analyseer de meldingen regelmatig. De analyse moet in ieder geval laten zien:

  • wat voor soort incidenten er plaats vinden;
  • welke situaties vooral leiden tot incidenten;
  • wat de belangrijkste oorzaken van incidenten zijn.

Gebruik deze analyses als input voor de RI&E, het geven van voorlichting en het aanpassen van beleid.

Terug naar Aanpak ongewenst gedrag.

Dit artikel hoort bij de volgende categorie├źn:

Ook interessant: