Eerder stoppen met werken in de contractcatering

Op 22 maart jongstleden is er een nieuwsbrief verstuurd waarin werd aangekondigd dat er een regeling komt voor eerder stoppen met werken in de contractcatering, de RVU-regeling.

Nu kunnen we je laten weten dat de RVU-regeling met ingang van 1 mei 2021 van start gaat. Meer weten over de regeling? Kijk snel op ietsvoorjou.nu.

Wie komen in aanmerking voor de RVU- regeling?
Alle werknemers die onder de cao contractcatering vallen en maximaal 36 maanden voor hun AOW-leeftijd zitten kunnen stoppen met werken. Korter voor de AOW-datum stoppen met werken kan natuurlijk ook. De uitkeringsduur bedraagt maximaal 36 maanden. Er geldt geen minimumduur van de uitkering.

Om voor een RVU-uitkering in aanmerking te komen moet de werknemer minimaal 15 jaar onafgebroken in dienst zijn geweest bij 1 of meerdere werkgevers in de contractcatering. Een of meerdere periodes van niet en/of elders werken mogen gezamenlijk maximaal 6 maanden bedragen en tellen dan mee voor de bepaling van de referteperiode van 15 jaar. Bedragen de periodes gezamenlijk meer dan 6 maanden, dan wordt niet voldaan aan de referteperiode van 15 dienstjaren.

Verder moet een werknemer uit dienst zijn bij de werkgever in de contractcatering op het moment dat de uitkering ingaat.

Hoe wordt een aanvraag voor een RVU-uitkering ingediend?
Aanvragen voor een RVU-uitkering kunnen vanaf 1 mei 2021 digitaal via ietsvoorjou.nu worden ingediend.

Hoe lang is de aanvraagtermijn?
Voor een uitkering in juni bedraagt de aanvraagtermijn minimaal 1 maand.
Voor een uitkering in juli bedraagt de aanvraagtermijn minimaal 2 maanden.
Voor een uitkering in en vanaf augustus bedraagt de aanvraagtermijn de normale termijn van  3 maanden.
Een aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan 4 maanden voor de gewenste datum van uittreden.

Ook interessant:
Delen via: