Eerder stoppen met werken in de contractcatering

Geplaatst op

Op 22 maart jongstleden is er een nieuwsbrief verstuurd waarin werd aangekondigd dat er een regeling komt voor eerder stoppen met werken in de contractcatering, de RVU-regeling. Nu kunnen we je laten weten dat de RVU-regeling met ingang van 1 mei 2021 van start gaat. Meer weten over de regeling? Kijk snel op ietsvoorjou.nu. Wie komen in aanmerking […]

Lees meer

Er komt een regeling voor eerder stoppen met werken in de contractcatering! De RVU-regeling.

Geplaatst op

Cao-partijen in de contractcateringbranche zijn een RVU-regeling overeengekomen waarmee werknemers maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd eerder kunnen stoppen met werken. De cao-partijen zijn de werkgeversorganisatie Veneca (Vereniging Nederlandse Catering Organisaties) en de vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie. De regeling wordt vastgelegd in een cao vrijwillig vervroegd uittreden voor de contractcateringbranche. De […]

Lees meer

Week van de RI&E 2020

Geplaatst op

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Door het maken van een RI&E worden mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op een gestructureerde manier geïnventariseerd. Vervolgens wordt in een plan van […]

Lees meer

Ook na de coronacrisis gaan we minder vaak naar het bedrijfsrestaurant

Geplaatst op

Bedrijfsrestaurants verloren in de eerste fase van de coronacrisis gemiddeld 80% van hun omzet. Nu de restaurants weer beperkt open zijn blijft het omzetverlies fors, omdat bijna iedereen thuiswerkt. Ook na de coronacrisis verwachten cateraars structureel minder bezoekers in het bedrijfsrestaurant. Voor cateraars van bedrijfsrestaurant ziet de toekomst er somber uit. Door aanhoudende oproepen om thuis […]

Lees meer

Steeds meer gezonde keuzes bij Nederlandse dagattracties

Geplaatst op

Wist je dat 13,5% van de kinderen en jongeren tussen de 4 en 20 jaar overgewicht heeft? JOGG werkt aan een omgeving voor kinderen en jongeren waarin structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Daarom richt JOGG zich niet alleen op jongeren, maar ook op de volwassen om hen heen, zoals ouders en docenten. Veneca […]

Lees meer

Dutch Food Week 2020

Geplaatst op

Dutch Food Week vindt dit jaar plaats van 10 tot en met 17 oktober 2020. Dat heeft de nieuwe voorzitter Dirk Duijzer, boegbeeld van de Topsector Agri&Food, bekendgemaakt. Dutch Food Week trapte af met een virtuele bijeenkomst voor honderden participanten die de afgelopen vijf jaren betrokken waren bij Dutch Food Week. Consumenten zijn in groeiende […]

Lees meer

Veilig werken in de contractcatering tijdens corona

Geplaatst op

Toepassen van maatregelen De coronacrisis heeft ons allemaal in de greep. Medewerkers in de contractcatering hebben veel vragen hoe zij de maatregelen van de overheid kunnen toepassen in hun bedrijfsrestaurant. Voor hun gasten, maar ook voor hun eigen veiligheid. Gezamenlijk protocol De vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie hebben samen met werkgeversorganisaties Veneca […]

Lees meer

Cao-akkoord bereikt

Geplaatst op

Veneca, de branchevereniging voor de contractcatering, is verheugd te kunnen melden dat er een cao contractcatering is overeengekomen met CNV Vakmensen en De Unie. Beide bonden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Hiermee is een nieuwe cao met een looptijd van 1 april 2019 tot 31 maart 2020 een feit. Wij hopen van harte dat de […]

Lees meer

Dutch Food Week 2019

Geplaatst op

Van 5 t/m 16 oktober slaan verschillende cateraars de handen ineen om te laten zien hoe zij werken aan gezond, veilig en duurzaam voedsel. Dutch Food Week wordt voor het vijfde jaar op rij georganiseerd en sinds 3 jaar nemen ook de cateraars deel aan deze week. Inmiddels doen ruim 700 cateringlocaties mee. Thema’s die […]

Lees meer

Week van de RI&E 2015

Geplaatst op

De RI&E is de basis voor het arbobeleid en vormt het startpunt voor verbeteracties in een organisatie. In de contractcatering is er een branche-RI&E, die door het Steunpunt RI&E is goedgekeurd. Dat maakt het werken aan een professioneel arbobeleid een stuk eenvoudiger. Van 15 tot 19 juni 2015 is er de Week van de RI&E. […]

Lees meer

Formulier mening werknemer over inhoud rapportagelijst (2015)

Geplaatst op

Artikel 11 lid 4 van de cao stelt dat de werknemer de rapportagelijst, die de werkgever hem moet verstrekken, ter goedkeuring moet tekenen. Dit werkt in de praktijk echter niet goed. Werknemers blijken lang niet altijd een goed zicht te hebben op de uren van vóór de contractswisseling en die van nà de contractswisseling (of contractswijziging met de opdrachtgever). […]

Lees meer

Aankondiging SNA-bepaling in cao (2014)

Geplaatst op

Cao-partijen zijn voornemens om in de volgende cao contractcatering, dus in de cao vanaf 1 april 2014, een zogenaamde SNA-bepaling op te nemen. Een SNA-bepaling houdt in dat contractcateringbedrijven alleen nog zaken doen met uitzendorganisaties/payrollbedrijven die beschikken over een NEN 4400 certificaat. Bij invoering van deze bepaling volgt meer informatie. Het voornemen om een dergelijke […]

Lees meer

Delen via: