Formulier mening werknemer over inhoud rapportagelijst (2015)

Artikel 11 lid 4 van de cao stelt dat de werknemer de rapportagelijst, die de werkgever hem moet verstrekken, ter goedkeuring moet tekenen. Dit werkt in de praktijk echter niet goed. Werknemers blijken lang niet altijd een goed zicht te hebben op de uren van vóór de contractswisseling en die van nà de contractswisseling (of contractswijziging met de opdrachtgever). Of werknemers zijn er huiverig voor het ter goedkeuring te tekenen omdat zij denken dat zij er om die reden nadelige gevolgen van zullen ondervinden. Echter, het gaat puur om een bepaald oordeel (of geen oordeel) met betrekking tot de ingevulde rapportagelijst als zodanig.

Deze rapportagelijst is van belang voor de vaststelling van de zogenaamde 20%-grens genoemd in artikel 11 lid 4: alleen als op locatie de totale inzet van arbeidsuren (inclusief de flexuren) in de nieuwe situatie met 20% of meer daalt ten opzichte van de situatie van vóór de contractswisseling (of contractswijziging met de opdrachtgever), kunnen bepaalde arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd. De rapportagelijst die de werkgever moet verstrekken aan de werknemer is opgenomen in bijlage 11a van de cao.

In het nieuw ontwikkelde formulier heeft de werknemer meer keuzemogelijkheden om zijn mening (of geen mening) te geven over de inhoud van de rapportagelijst. Indien hij er geen mening over heeft, kan hij de lijst tekenen ‘voor gezien’.  Indien hij akkoord is met de inhoud van de rapportagelijst, kan hij ‘akkoord’ aanvinken. Indien de werknemer ‘niet akkoord’ is, dan is hij verplicht daar een toelichting op te geven. Voor het ‘Formulier mening werknemer m.b.t. de inhoud van de rapportagelijst oude uren/nieuwe uren’ klikt u hier.

De rapportagelijst en het formulier mening werknemer met betrekking tot de rapportagelijst worden door de werkgever aan de toetsingscommissie overlegd.

Ook interessant:
Delen via: