Fiscaal vriendelijke inzet werkgerelateerde opleidingen (2013)

In verband met artikel 53 lid 3 van de cao, dat een regeling kent voor fiscaal vriendelijke inzet van vervallen wettelijke vakantiedagen voor werkgerelateerde opleidingen, heeft OCC bezien of daartoe een lijst gemaakt zou kunnen worden van opleidingen die hieronder zouden kunnen vallen.

Wij informeren u erover dat werkgevers vaak al (gratis) werkgerelateerde opleidingen aanbieden waardoor fiscaal vriendelijke inzet van vervallen wettelijke vakantiedagen niet aan de orde is.

Indien er daarbuiten nog werkgerelateerde opleidingen zijn, dan dient iedere individuele werkgever daarover bij twijfel contact op te nemen met de Belastingdienst. Het is niet mogelijk hiervan een lijst op te stellen. Iedere werkgever heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Ook interessant:
Delen via: