Hoe lang dient de werkgever het loon van een werknemer door te betalen bij ziekte en hoe hoog is de loondoorbetaling?

De werkgever is gedurende de eerste 13 weken verplicht tot doorbetaling van 95% van het loon. Gedurende de daaropvolgende 39 weken is de werkgever verplicht tot doorbetaling van 90% van het loon.

Wanneer het aantal uren per week varieert, wordt het gemiddelde uitgerekend over de laatste 13 weken, voorafgaand aan de eerste ziektedag (artikel 65 lid 1).

De werkgever is gedurende week 53 tot en met 104 (het tweede ziektejaar) verplicht tot doorbetaling van 80% van het loon.

Wanneer sprake is van een dienstverband voor bepaalde tijd, dan stopt de doorbetaling door de werkgever op het moment dat het dienstverband is beëindigd.

Ook interessant:
Delen via: