Hoe moet de spaarurenregeling worden toegepast in de onderwijscatering?

Wat is de spaarurenregeling?
Voor locaties in de onderwijscatering is in de cao een spaarurenregeling opgenomen. Deze locaties zijn namelijk langere tijd gesloten (onder andere tijdens de
zomervakantieperiode). Het aantal dagen dat de onderwijsinstelling gesloten is, is meer dan het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt. Door de spaarurenregeling ontvang je toch een gelijkmatig inkomen over het jaar. De regeling is ook van toepassing op andere locaties waar het aantal vakantiedagen minder is dan het aantal dagen dat de locatie gesloten is.

Hoe werkt de spaarurenregeling?
Wanneer je werkt op een onderwijslocatie, neem je jouw vakantiedagen op tijdens de perioden dat de school gesloten is. Je kunt op die dagen niet werken. De werkgever geeft uiterlijk 1 oktober door wanneer de locatie het volgende jaar is gesloten, zodat je hiermee rekening kunt houden. Jouw werkgever geeft dan gelijk door wat het verschil is tussen het aantal vakantiedagen (vakantieuren) waarop je recht hebt en het aantal dagen (uren) dat de locatie gesloten is. Dit aantal dagen (uren) moet je tijdens de perioden dat de locatie wel open is ‘inhalen’. Je moet dus in de periode dat er gewerkt wordt extra uren werken, die op dat moment niet uitbetaald worden.

Rekenvoorbeeld
Locatie:
open gedurende 40 weken
gesloten gedurende 12 weken

Werknemer:
arbeidsovereenkomst: 32 uur per week (80%)
vakantiedagen: 25 dagen * 8 uur * 80% = 160 uur
locatie gesloten: 12 weken * 40 uur * 80% = 384 uur
aantal spaaruren: 384 – 160 = 224 uur
adv-dagen: 13 dagen * 8 uur * 80% = 83,2uur

De feestdagen die op doordeweekse dagen vallen, worden als een normale werkdag doorbetaald, voor zover je op deze dagen anders zou werken. Je ontvangt geen
feestdagenvergoeding.

Je moet in de 40 weken dat de locatie is geopend, 224 uur extra werken. Dat is per week 224 : 40 = 5,6 uur.

Je werkt dan 32 + 5,6 = 37,6 uur per week.

Wanneer je dus op een locatie werkt, waar je bijvoorbeeld 40 uur per week moet werken, dan krijg je een arbeidsovereenkomst voor minder uur per week, omdat je moet sparen voor de vrije dagen in de periode dat de locatie gesloten is.

Loon en toeslagen
Je loon is op basis van 32 uur per week. De spaaruren worden niet uitbetaald, omdat je loon wordt doorbetaald in de periode dat je wegens locatiesluiting vrij bent. Over de gewerkte spaaruren worden geen toeslagen berekend, zoals overwerk- en vakantietoeslag en je bouwt hierover geen atv- of vakantieuren op.

Wat gebeurt er bij ziekte?
Wanneer je ziek bent, dan bouw je jouw spaaruren gewoon door, alsof deze zijn gewerkt. Dus wanneer je een week ziek bent geweest, dan heb je in die week 9,6 spaaruren opgebouwd. Wanneer je ziek bent in de periode dat de locatie gesloten is, dan vervallen de spaaruren. Je kunt deze dus niet op een later moment als vakantieuren opnemen.

Wanneer kunnen adv-dagen opgenomen worden?
Voor het opnemen van adv-dagen gelden de regels zoals die in artikel 22 van de cao zijn beschreven. Als je toch onverhoopt vrij moet of wilt hebben, dan kun je schuiven met de ingeroosterde adv-dagen.

Wat gebeurt er bij meer-/overuren?
Wanneer je bovenop de contracturen en spaaruren meer hebt gewerkt, dan krijg je hiervoor een overwerktoeslag wanneer je meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week hebt gewerkt. Over meer- en overuren bouw je vakantietoeslag op.

Ook interessant:
Delen via: