Hoe zit het met de overdracht en waardebepaling van vakantiedagen bij contractwisseling?

De aanspraken op vakantiedagen en -toeslag gaan bij contractswisseling over naar de werkgever die het project heeft verworven. Voor de aanspraken op deze vakantiedagen en -toeslag kan deze werkgever een daartoe gespecificeerde factuur zenden aan de werkgever die het project heeft verloren. De werkgever die het project heeft verloren is gehouden om deze factuur onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen, te betalen.

De waarde van de over te dragen vakantiedagen wordt berekend op grond van artikel 54 van de cao en is als volgt te berekenen: basisuurloon vermeerderd met persoonsgebonden toeslagen zoals genoemd in de cao maal het aantal over te dragen vakantie-uren. De aldus berekende waarde van de over te dragen vakantiedagen is te vermeerderen met het percentage vakantietoeslag zoals genoemd in artikel 54 van de cao. De som van de over te dragen waarde aan vakantiedagen en vakantietoeslag wordt vermeerderd met een opslag wegens sociale lasten. Het in acht te nemen percentage sociale lasten wordt jaarlijks namens cao-partijen gepubliceerd.

Wat is het percentage opslag sociale lasten in verband met bijlage 10 cao?

Het percentage sociale lasten zoals genoemd in bijlage 10 cao (overdrachtsprotocol vakantiedagen en vakantietoeslag bij contractswisseling) wordt berekend door de percentages van de sociale lasten bij elkaar te tellen. Het opslagpercentage bedraagt voor:

2008: 23,515%
2009: 22,78%
2010: 24,06%
2011: 25,10%
2012: 25,31%
2013: 24,88%
2014: 24,88%
2015: 23,73%
2016: 24,04%
2017: 24,77%
2018: 24,45%
2019: 25,55%
2020: 25,42%
2021: 25,97%
2022: 25,65%
2023: deel A 25,37%    deel B 23,61%

 

Ook interessant:
Delen via: