Is een regiomedewerker een oproepkracht als bedoeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

De tekst van artikel 17 wekt de suggestie dat er bij een regiomedewerker sprake is van een min-maxcontract. Deze contractsoort valt op grond van de wet onder de afroepovereenkomst. Of dit daadwerkelijk het geval is, zal afhangen van hoe een werkgever in de praktijk met de regiomedewerker omgaat.

Ook interessant:
Delen via: