Komen ADV-dagen te vervallen bij langdurige ziekte?

Als een werknemer ziek is op dagen dat hij volgens planning roostervrij is, komen de ingeroosterde roostervrije dagen niet te vervallen. Wanneer de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, behoudt hij zijn roostervrije dagen over de eerste zes maanden.

Ook interessant:
Delen via: