Gebruikersinstructie

Het geven van periodieke instructies over het gebruik en de werking van machines en hulpmiddelen, zodat deze daadwerkelijk juist gebruikt worden.

Specificaties

 • Gebruiksinstructies kunnen zowel mondeling als op papier worden gegeven.
 • Een combinatie van beide methoden is het meest effectief.
 • De instructies zouden bij elke werkplek / hulpmiddel of machine geplaatst kunnen worden.

Vergelijkbare uitvoeringsvormen

 • Een hulpmiddelen instructiekaart welke op een herkenbare plek gehangen kan worden.
 • Een training voor medewerkers.

Voordelen oplossing

 • Vermindering fysieke belasting en fysieke klachten van medewerkers.
 • Medewerkers worden eraan herinnerd dat er hulpmiddelen aanwezig zijn en hoe zij deze moeten gebruiken zodat hun werk minder belastend wordt.
 • Er kan worden voorkomen dat men verkeerd omgaat met apparatuur en / of hulpmiddelen en vervolgens ongunstige werkhoudingen of bewegingspatronen aanneemt.
 • Er ontstaan veiligere werksituaties.
 • De oplossing kan leiden tot een efficiënter bedrijfsproces.
 • Het is een relatief goedkope maatregel.
 • Er kan irritatie bij werknemers ontstaan als er overbodige instructies worden opgesteld.

Randvoorwaarden bij introductie

 • De instructie moet periodiek herhaald worden, waarbij ingegaan wordt op de risico’s van het werk als de hulpmiddelen niet worden gebruikt.
 • Toezichthoudende rol door direct leidinggevenden is wenselijk.
 • Er moet op toegezien worden dat de hulpmiddelen ook daadwerkelijk juist gebruikt worden.
 • Kort, bondig en begrijpelijk taalgebruik (eventueel gebruik iconen).
 • Afstemmen op de doelgroep (bijvoorbeeld anderstaligen).
 • Sommige leveranciers kunnen wellicht gebruiksinstructie aanleveren.

 

 

 

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieën:

Ook interessant:
Delen via: