Structureel werkoverleg invoeren

Gestructureerd werkoverleg is iets anders dan “tussen de bedrijven door overleg hebben”. Door periodiek met elkaar of in groepen om de tafel te zitten komt vaak meer los dan het tussen de bedrijven door overleggen. In dit werkoverleg kan gesproken worden over bijvoorbeeld bedrijfsresultaten, nieuwe werkzaamheden, acties of nieuwe producten, samenwerking, planning van werk, arbeidsomstandigheden, verzuim en ongevallen.

Een werkoverleg kan ook uitstekend gebruikt worden voor het geven van voorlichting en instructies over veilig en verstandig werken.

Specificaties

 • Beperk de tijd van een werkoverleg.
 • Houdt u aan de agendapunten.
 • Notuleer gemaakte afspraken.

Voordelen oplossing

 • Alle medewerkers zijn op de hoogte van de bedrijfsontwikkelingen.
 • Vergroten effectiviteit en efficiëntie van een afdeling.
 • Versterkt de motivatie van medewerkers.
 • Minder hiërarchie tussen werkgever en werknemer.
 • Betere communicatie en betrokkenheid.

Randvoorwaarden bij introductie

 • Uitgangspunt tijdens werkoverleg is een open communicatie, waarbij er input is van alle aanwezigen en er naar iedereen geluisterd wordt.
 • Bij de opstartfase is het belangrijk dat er begeleiding is. De begeleider stuurt de medewerkers bij en is in eerste instantie ook de voorzitter.
 • Zorgvuldige introductie; het is belangrijk dat op alle afdelingen helder is wat werkoverleg is en kan betekenen voor de onderneming.
 • Ga eerst eens “droog” oefenen om de mensen te leren hoe zij zich in een werkoverleg het best kunnen gedragen.

 

 

Ook interessant:
Delen via: