Verzuimbeleid

De werkgever is verplicht om een ziekteverzuimbeleid te ontwikkelen. Onderdeel van dit beleid is dat de werkgever ziekte van werknemers zoveel mogelijk moet voorkomen of beperken. Daarnaast moet de werkgever zieke werknemers begeleiden bij hun terugkeer naar werk. De werkgever betaalt de eerste twee jaar het loon van een zieke werknemer. Het is dus wel verstandig om een goed verzuimbeleid te ontwikkelen.

Specificaties

  • Het verzuimbeleid begint bij een goed arbobeleid.
  • Gebruik de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Speciaal voor de contractcatering is een branche specifieke RI&E Klik hier om de RI&E te downloaden.
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer voor een zo spoedig mogelijke re-integratie.
  • Informeer medewerkers over wat er van hen verwacht wordt bij een ziekmelding en wat zij mogen verwachten van het bedrijf. U kunt dit het beste vastleggen in een verzuimreglement of in uw bedrijfsreglement.
  • Daarnaast is het van belang dat het bekend is wie vanuit het bedrijf de arbeidsongeschikte medewerker gaat begeleiden. Veelal zal dit de direct leidinggevende zijn.
  • Door het verzuim binnen de organisatie te registreren en te analyseren krijgt u inzicht in het verzuim en hoe dit kan worden verminderd of voorkomen.

Meer informatie

Kijk op www.rie.nl voor meer informatie.

Ook interessant:
Delen via: